Proces technologiczno – produkcyjny, analizy i oceny wydajnościowe oraz jakościowe. Procedury oceny zgodności,obligatoryjna dokumentacja,modernizacje, modyfikacje, relokacje, ryzyko techniczne,kontrole maszyn stosowanych w tartacznictwie i obróbce drewna – wymogi prawa krajowego i Unii Europejskiej

Prawo i administracjaszkolenia

Szczegóły szkolenia

 • Szczecin
 • 2024-08-05 7:00 do 2024-08-09 15:00
 • szkolenie otwarte

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
KFS, BUR
Poziom:
specjalistyczne
Czas trwania:
40 h
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Zaświadczenie + Certyfikat
Tryb:
szkolenie otwarte

Szczegóły szkolenia

 • 7,500.00 cena brutto 10 Pozostało
 • 6,000.00 cena netto 10 Pozostało
Zapisz się

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
10
7,500.00
One time registration allowed for this ticket
0
cena netto
10
6,000.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Proces technologiczno – produkcyjny, analizy i oceny wydajnościowe oraz jakościowe. Procedury oceny zgodności,obligatoryjna dokumentacja,modernizacje, modyfikacje, relokacje, ryzyko techniczne,kontrole maszyn stosowanych w tartacznictwie i obróbce drewna – wymogi prawa krajowego i Unii Europejskiej

Wągrowiec

2024-08-05 7:00 do 2024-08-09 15:00
5 sierpnia 2024

000000

Proces technologiczno – produkcyjny, analizy i oceny wydajnościowe oraz jakościowe. Procedury oceny zgodności,obligatoryjna dokumentacja,modernizacje, modyfikacje, relokacje, ryzyko techniczne,kontrole maszyn stosowanych w tartacznictwie i obróbce drewna – wymogi prawa krajowego i Unii Europejskiej

Wągrowiec

2024-08-05 7:00 do 2024-08-09 15:00
5 sierpnia 2024

Wydrukować

INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel kursu: Cel edukacyjny

 

Szkolenie przygotowuje do realizacji procesów produkcyjno-technologicznych zgodnie z obowiązującymi normami
prawnymi, potwierdza rozumienie ocen wydajnościowych i jakościowych oraz procedur zapewniających bezpieczeństwo
w kraju i UE skutkujące wprowadzeniem rygorystycznych przepisów prawnych.

 

Kategoria Prawo i administracja / Prawo Unii Europejskiej
Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Grupa docelowa usług Osoby o niskich, średnich, i wyższych kwalifikacjach zawodowych, osoby
w wieku 50+, oraz osoby poniżej 50 r..z. Pracownicy branży tartacznej,
drzewnej. Pracownicy biurowi, administracyjni
Minimalna liczba uczestników 2
Maksymalna liczba uczestników 20
Forma prowadzenia usługi stacjonarna
Liczba godzin usługi 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia
usługi
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Program

 

Dzień pierwszy – Proces technologiczno – produkcyjny i obligatoryjne wymagania prawne

 

 • 1. Hala produkcyjna – identyfikacja, wymagania prawne, zagrożenia.
  Liczba godzin usługi 40
  Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia
  usługi Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
  2. Drogi komunikacyjne, skrzyżowania, place buforowe, pola odkładcze, drogi dla pieszych – wymogi prawne i zasady ruchu
  wewnątrzzakładowego.
  3. Materialne środowisko pracy: oświetlenie, hałas, wentylacja, mikroklimat w środowisku pracy.
  4. Proces technologiczny – wymogi i zasady.
  5. Proces produkcyjny, wydajność, jakość a wymagania Klienta w korelacji wymagań prawnych.
  6. Studium przypadków – przykłady praktyczne z doświadczenia trenera.

 

Dzień drugi – Proces technologiczno – produkcyjny, zasada dobrej praktyki tartaczniczej

 

 • 1. Proces technologiczny a maszyna i jej rola w procesie.
  2. Proces produkcyjny, wydajność, jakość, tempo pracy a bezpieczeństwo.
  3. Wprowadzenie – ogólne zasady praktyki inżynierskiej dla maszyn, urządzeń, instalacji, narzędzi do pracy.
  4. Podstawowa terminologia.
 • Maszyna, czy zespół maszyn wg przepisów czy można to tak określić?
  A może będzie to:
  urządzenie
  instalacja
  maszyna nieukończona
  stanowisko pracy
  5. Obowiązki prawne producenta/ dostawcy maszyny ze szczególnym omówieniem następujących wymagań prawnych.
  – Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – szczegółowe omówienie przepisu, kazusy
  – Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/WE (LVD) – szczegółowe omówienie przepisu, kazusy
  – Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE – szczegółowe omówienie przepisu, kazusy
  6. Studium przypadków – przykłady praktyczne z doświadczenia trenera.

 

Dzień trzeci – Normy i krajowe przepisy szczegółowe

 

 • 1. Proces technologiczny i proces technologiczny – obowiązek pracodawcy.
  2. Zbiegi dyrektyw nowego podejścia (prawo europejskie) przy certyfikacji wyrobu.
  3. Zbiegi rozporządzeń (prawo polskie).
  4. Struktura norm zharmonizowanych.
  5. Ustanowienie norm technicznych dotyczących maszyn i urządzeń, instalacji.
  – zbieg kilku procedur oceny zgodności wynikająca z dyrektyw Nowego Podejścia,
  – oznakowanie wyrobu
  6. Studium przypadków – przykłady praktyczne z doświadczenia trenera.

 

Dzień czwarty – Procedury oceny zgodności maszyn i instalacji zapewniających bezpieczeństwo, obligatoryjna dokumentacja

 

 • 1. Procedura oceny zgodności CE – weryfikacja maszyn, instalacji pod kątem dyrektyw, rozporządzeń.
  2. Naruszenia, wykroczenia, przestępstwa według Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku dotyczącej oceny systemu zgodności w
  związku z wadami istotnymi dotyczące maszyn – studium przypadków.
  3. Dokumentacja techniczna maszyny – zapoznanie z wymaganiami prawnymi w zbiegu ze standardami technicznymi wg normy PN-
  EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012.
  4. Zasady i standardy instrukcji obsługi maszyny wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012.
  5. Analiza i ocena istniejących dokumentacji dla maszyn na wybranych przykładach – wymagania i standardy techniczne wg normy PN-
  EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012 – przykłady praktyczne.
  6. Ocen ryzyka na stanowisku pracy – wymagania i standardy techniczne wg normy PN-EN ISO 12100:2012 – przykłady praktyczne.

 

Dzień piąty – Przeglądy, modernizacje, modyfikacje, relokacje maszyn, obligatoryjne pracodawcy kontrole

 

 • 1. Instalacja i montaż na podstawie instrukcji obsługi maszyny – standardy techniczne.
  2. Przeglądy, naprawy, remonty, konserwacje – bezwzględny obowiązek Pracodawcy dokumentowania czynności eksploatacyjnych.
  3. Relokacja maszyn – demontaż i przemieszczanie maszyn wewnątrzzakładowo.
  4. Obowiązki prawne, które musi spełnić Pracodawca w zakresie potwierdzenia czynności związanych z przemieszczaniem maszyn.
  5. Modernizacja i modyfikacje maszyn – definicja, przykłady praktyczne.
  . Przeróbki w budowie i zasadzie działania maszyn w trakcie przemieszczania maszyn – studium przypadków.
  7. Współdziałanie pracowników wobec pracodawcy. Prewencja powypadkowa poprawiająca bezpieczeństwo pracy w związku z
  przemieszczaniem maszyn – studium przypadków.
  . Deklaracja zgodności WE, Paszport maszyny, oświadczenie, deklaracja spełnienia wymagań minimalnych – aktualizacja dokumentu
  po zmianie miejsca użytkowania maszyn.
  9. Przekazanie maszyny do eksploatacji po jej przemieszczeniu i ponownym zainstalowaniu w nowym miejscu – wymagana prawem
  dokumentacja.

 

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

 

Dzień 1.

Proces technologiczno – produkcyjny obligatoryjne wymagania prawne 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 2.

Proces technologiczno – produkcyjny, zasada dobrej praktyki tartaczniczej 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 3.

Normy i krajowe przepisy szczegółowe 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 4.

Procedury oceny zgodności maszyn i instalacji zapewniających bezpieczeństwo, obligatoryjna dokumentacja. 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 5.

Przeglądy, modernizacje, modyfikacje, relokacje maszyn, obligatoryjne pracodawcy kontrole.

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Marcin Kosicki

 

Absolwent: PWSZ Leszno – Instytut Politechniczny,  Politechniki Poznańskiej – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanistyczna – BHP, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  – wykształcenie wyższe techniczne i inne. Od ponad 18 lat prowadzi praktykę ekspercką w zakresie projektowania, konstrukcji, dokumentacji (Technicznej, konstrukcyjnej, technologicznej, produkcyjnej) modyfikacjami, modernizacjami, analizą i oceną ryzyka oraz ryzyka resztkowego (w tym analizą i oceną ryzyka wybuchowości – pyły i gazy), oceną ryzyka na stanowisku pracy, ergonomią, oceną zgodności i certyfikacją maszyn i wyrobów – oznaczenie CE i ATEX – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, mega układów technologicznych,  pojazdów zwykłych i specjalnych, Badaniami procesów Pracy w zakładach przemysłowych oraz administracji. Robotyzacją i automatyzacją  – Przemysłem 4.0. Cyfryzacją i Digitalizacją. Coachingiem, motywacją. Specjalizuje się w obszarze: Prawa Karnego, Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  Prawem Zamówień Publicznych, Prawa Podatkowego,  BHP i PPOŻ, Ochroną Środowiska, Kryminalistyczną rekonstrukcją wypadków drogowych i wypadków przy pracy, Gospodarką o obiegu Zamkniętym. W kontroli i rozliczaniu projektów B+R, ulgami podatkowymi B+R i IPBOX, innowacje i robotyzację.

Na co dzień biegły (Biegły KOSICKI) i ekspert w działalności Martinus Marcin Kosicki, jako:

EKSPERT ds. certyfikacji maszyn, zespołów maszyn – oznaczenie CE

EKSPERT ds. oceny i analizy maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP

EKSPERT ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i techniki motoryzacyjnej

EKSPERT ds. bezpieczeństwa przemysłowego (projektu, konstrukcji, dokumentacji – ATEX):

  •  w strefach zagrożenia wybuchem – pyłów (strefa 20,21,22)
  •  w strefach zagrożenia wybuchem – gazów (strefa 0, 1, 2)

EKSPERT ds. ochrony i inżynierii środowiska, GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym 

EKSPERT ds. innowacji, nowych technologii i rozwoju biznesu 

EKSPERT ds. Przemysłu 4.0, badań procesów pracy 

EKSPERT ds. projektów i dotacji badawczo-rozwojowych 

EKSPERT ds. ulg podatkowych: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR 

INNOWATOR przyszłości ds. prawno-techniczno-ekonomiczno-rachunkowych

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP

 • Konstruktor – Technolog (projektu, konstrukcji, dokumentacji, oceny i analizy ryzyka technicznego, ryzyka resztkowego)  
 • Rzeczoznawca SIMP w specjalności 705
  • pojazdy samochodowe i ciągniki w zakresie techniki motoryzacyjnej
  • oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczoznawca Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu
 • AUDYTOR wewnętrzny ISO 9001
 • AUDYTOR  wiodący SZBiHP PN-EN 18001
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
 • Konsultant Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Zielonej Górze
 • Wykładowca – trener

 

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Oznakowania CE maszyn i urządzeń
 • Dokumentacja techniczna, Instrukcja obsługi
 • Ocena Ryzyka Technicznego
 • Strefa zagrożenia wybuchem ATEX
 • Dotacje Nowa Perspektywa
 • Ulgi podatkowe: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR
 • BHP I SUR
 • Przemysłu 4.0
 • Ochrona środowiska: Audyty, opinie, raporty, GOZ

 

Prowadzi kursy z dziedzin :

  • Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej
  • Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

 

 

Efekty uczenia się

 

 • Charakteryzuje wymagania BHP w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji
 • Charakteryzuje zasady jakościowe oraz wydajnościowe procesu technologicznego i produkcyjnego
 • Przygotowuje prezentację zmian w jakości i dokładności opracowania dokumentacji
  z normy PN-EN ISO 20607
 • Organizuje i nadzoruje pracę w zespole zgodnie z normami bezpieczeństwa
 • Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania,
 • Potrafi zapewnić bezpieczeństwo produktu/ wyrobu i uchronić właścicieli przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami prawnymi
 • Stosuje się do wymagań Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/WE (LVD)
 • Spełnia wymagania w zakresie dokumentacji technicznej wg norm PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09, PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-
  EN ISO 12100:2012
 • Identyfikuje interesy i potrzeby partnerstwa. Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów
  i potrzeb swoich oraz przedsiębiorstwa,
 • Buduje atmosferę godną zaufania
 • Prezentuje szacunek wobec podwładnych
 • Zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw
 • Jasno komunikuje oczekiwania wobec specjalistów
 • Tworzy przyjazną atmosferę w pracy, zachęcając specjalistów do angażowania się w realizację zadania
 • Zachowuje obiektywizm w procesie oceniania
 • Komunikuje wyniki pracy w zespole w sposób klarowny i taktowny
 • Sposób weryfikacji efektów uczenia się
 • Test zamknięty

 

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

 

 

Kurs stacjonarny – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype.

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z każdego dnia szkolenia w wersji papierowej.
Test pisemny w wersji papierowej.
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy. Odległość między kursantami zachowana -1,5 m. Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie szkolenia.