Szkolenie. Digitalizacja i cyfryzacja struktur produkcyjnych. Projekt. Zarządzanie jakością, wskaźniki produkcji KPI w kierunku doskonalenia i rozwoju produkcji – mapa drogowa Przemysłu 4.0.

Prawo i administracjaszkolenia

Szczegóły szkolenia

 • Wągrowiec
 • 2024-09-23 7:00 do 2024-09-26 15:00
 • szkolenie otwarte

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
KFS, BUR
Poziom:
specjalistyczne
Czas trwania:
32 h
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Zaświadczenie + Certyfikat
Tryb:
szkolenie otwarte

Szczegóły szkolenia

 • 9,373.00 cena brutto 10 Pozostało
 • 7,620.00 cena netto 10 Pozostało
Zapisz się

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
10
9,373.00
One time registration allowed for this ticket
0
cena netto
10
7,620.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Szkolenie. Digitalizacja i cyfryzacja struktur produkcyjnych. Projekt. Zarządzanie jakością, wskaźniki produkcji KPI w kierunku doskonalenia i rozwoju produkcji – mapa drogowa Przemysłu 4.0.

Wągrowiec

2024-09-23 7:00 do 2024-09-26 15:00
23 września 2024

000000

Szkolenie. Digitalizacja i cyfryzacja struktur produkcyjnych. Projekt. Zarządzanie jakością, wskaźniki produkcji KPI w kierunku doskonalenia i rozwoju produkcji – mapa drogowa Przemysłu 4.0.

Wągrowiec

2024-09-23 7:00 do 2024-09-26 15:00
23 września 2024

Wydrukować

INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel kursu: Cel edukacyjny

 

Usługa przygotowuje do samodzielnej pracy digitalizacji i cyfryzacji struktur produkcyjnych w tym do samodzielnego
opracowania dokumentacji procesu technologicznego, produkcyjnego pod względem wskaźników KPI, tworzenia i korygowania zmian w systemie KPI, projekcie, systemie zarządzania jakością oraz w procedurach i standardach
Przemysłu 4.0.

 

Kategoria Prawo i administracja / Prawo Unii Europejskiej
Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi Osoby z niskimi, średnimi, wyższymi kwalifikacjami zawodowymi oraz
osoby poniżej lub poniżej 50 roku życia. Pracownicy zajmujący się
produkcją, nadzorem, procesami jakościowymi oraz koordynacją spraw
administracyjnych.
Minimalna liczba uczestników 4
Maksymalna liczba uczestników 18
Forma prowadzenia usługi stacjonarna
Liczba godzin usługi 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia
usługi
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Program 

 

Dzień pierwszy – Przedsiębiorstwo – charakterystyka, analiza, model biznesowy, struktury produkcyjne.

 

 • 1. Przedsiębiorstwo – wymagania prawne, zezwolenia, zasady i ograniczenia.
  2. Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie/podmiocie.
  3. Analiza i ocena kondycji przedsiębiorstwa metodą ilościową.
  4. Model biznesu i jego elementy składowe.
  5. Struktury produkcyjne – hale, maszyny i urządzenia oraz instalacje towarzyszące.
  . Wymagania w ujęciu techniczno-ekonomiczno-prawnym dla przedsiębiorstwa które obiera kierunek transformacji cyfrowej.
  7. SYSTEMY ERP, MES, CAQ oraz CAD – wymogi i zasady.
  . Systemy zarządzania jakością (ISO_IATF) – systemy zarządzania jako kierunek rozwoju organizacji.
  9. AQL – jako strategia próbkowana dla dostawców

 

Dzień drugi – Technologie czwartej rewolucji przemysłowej.

 

 • 1. Przemysłowy internet rzeczy (Industrial Internet of Things, IIoT) – maszyny i urządzenia.
  2. Big Data i analityka oparta na AI.
  3. Integracja pozioma i pionowa.
  4. Przetwarzanie w chmurze.
  5. Rzeczywistość rozszerzona (AR).
  . Drukowanie przestrzenne/3D.
  7. Symulacja / cyfrowy bliźniak.
  . Cyberbezpieczeństwo.
  9. Inżynier Jakości mierniki i normy dostępu do wymagań jakościowych produkcji

 

Dzień trzeci – Logistyka, identyfikacja, ocena dojrzałości cyfrowej, wskazanie obszarów i technologii możliwych do wdrożenia

 

 • 1. Logistyka przedsiębiorstwa – drogi komunikacyjne, skrzyżowania, place buforowe, pola odkładcze, drogi dla pieszych – identyfikacja i
  charakterystyka.
  2. Ocena dojrzałości cyfrowej wyrobów i usług przedsiębiorstwa.
  3. Ocena aktualnego poziomu wykorzystania technologii cyfrowych.
  4. Mapa strategiczna organizacji.
  5. Miejsce KPI w zarządzaniu celami firmy.
  . KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności – zasady, metoda.
  7. Rodzaje KPI.
  . Pomiar efektywności organizacji – najlepsze praktyki Performance Management.

 

Dzień czwarty – Mapa drogowa przemysłu 4.0. KPI – kluczowe czynniki, mierniki KPI, raportowanie,działania korygujące.

 

 • 1. Dokumentacja dojrzałości transformacji cyfrowej z wdrożeniem rozwiązań koncepcji Przemysłu 4.0 – mapa drogowa.
  2. Mapa drogowa – część I (diagnostyczna) – wymogi i zakres.
  3. Mapa drogowa – część II (wdrożenie) – wymogi i zakres.
  4. Koncepcja wdrożenia KPI.
  5. Definicja i charakterystyka KPI – wymogi i zasady.
  . Wykorzystanie KPI w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.
  7. Przygotowanie środowiska do wdrożenia KPI.
  . Tożsamość, wartości, wizja, misja – podstawy do koncepcji KPI.
  9. Kluczowe czynniki sukcesu organizacji.
  10. Połączenie miar aktywności z realizacją celów.
  11. Przygotowanie do wdrożenia KPI – cel, zakres, terminowość.
  12. Harmonogram wdrożenia systemu KPI.
  13. Przygotowanie zespołu projektowego do wdrożenia KPI – kwalifikacje i uprawnienia.
  14. Wskaźniki: Cm, Cmk, Pp, Ppk, Cp, Cpk – zasady stosowania i przykłady.
  15. Przygotowanie bazy mierników.
 • 1. Monitorowanie i raportowanie, kontrola, działania korygujące, monitoring, rozliczanie.
  Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:
  – minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób
  – minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe
  – doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa
  – czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali
  produkcyjnej
  – wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,
  – minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych
– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.
Sala wykładowa:
Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.
Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni
Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

 

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

 

Dzień 1.

Przedsiębiorstwo – charakterystyka, analiza, model biznesowy, struktury produkcyjne. 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 2.

Technologie czwartej rewolucji przemysłowej. 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 3.

Logistyka, identyfikacja, ocena dojrzałości cyfrowej, wskazanie obszarów i technologii możliwych do wdrożenia. 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 4.

Mapa drogowa przemysłu 4.0. KPI – kluczowe czynniki, mierniki KPI, raportowanie,działania korygujące. 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Marcin Kosicki

 

Absolwent: PWSZ Leszno – Instytut Politechniczny,  Politechniki Poznańskiej – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanistyczna – BHP, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  – wykształcenie wyższe techniczne i inne. Od ponad 18 lat prowadzi praktykę ekspercką w zakresie projektowania, konstrukcji, dokumentacji (Technicznej, konstrukcyjnej, technologicznej, produkcyjnej) modyfikacjami, modernizacjami, analizą i oceną ryzyka oraz ryzyka resztkowego (w tym analizą i oceną ryzyka wybuchowości – pyły i gazy), oceną ryzyka na stanowisku pracy, ergonomią, oceną zgodności i certyfikacją maszyn i wyrobów – oznaczenie CE i ATEX – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, mega układów technologicznych,  pojazdów zwykłych i specjalnych, Badaniami procesów Pracy w zakładach przemysłowych oraz administracji. Robotyzacją i automatyzacją  – Przemysłem 4.0. Cyfryzacją i Digitalizacją. Coachingiem, motywacją. Specjalizuje się w obszarze: Prawa Karnego, Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  Prawem Zamówień Publicznych, Prawa Podatkowego,  BHP i PPOŻ, Ochroną Środowiska, Kryminalistyczną rekonstrukcją wypadków drogowych i wypadków przy pracy, Gospodarką o obiegu Zamkniętym. W kontroli i rozliczaniu projektów B+R, ulgami podatkowymi B+R i IPBOX, innowacje i robotyzację.

Na co dzień biegły (Biegły KOSICKI) i ekspert w działalności Martinus Marcin Kosicki, jako:

EKSPERT ds. certyfikacji maszyn, zespołów maszyn – oznaczenie CE

EKSPERT ds. oceny i analizy maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP

EKSPERT ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i techniki motoryzacyjnej

EKSPERT ds. bezpieczeństwa przemysłowego (projektu, konstrukcji, dokumentacji – ATEX):

  •  w strefach zagrożenia wybuchem – pyłów (strefa 20,21,22)
  •  w strefach zagrożenia wybuchem – gazów (strefa 0, 1, 2)

EKSPERT ds. ochrony i inżynierii środowiska, GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym 

EKSPERT ds. innowacji, nowych technologii i rozwoju biznesu 

EKSPERT ds. Przemysłu 4.0, badań procesów pracy 

EKSPERT ds. projektów i dotacji badawczo-rozwojowych 

EKSPERT ds. ulg podatkowych: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR 

INNOWATOR przyszłości ds. prawno-techniczno-ekonomiczno-rachunkowych

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP

 • Konstruktor – Technolog (projektu, konstrukcji, dokumentacji, oceny i analizy ryzyka technicznego, ryzyka resztkowego)  
 • Rzeczoznawca SIMP w specjalności 705
  • pojazdy samochodowe i ciągniki w zakresie techniki motoryzacyjnej
  • oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczoznawca Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu
 • AUDYTOR wewnętrzny ISO 9001
 • AUDYTOR  wiodący SZBiHP PN-EN 18001
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
 • Konsultant Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Zielonej Górze
 • Wykładowca – trener

 

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Oznakowania CE maszyn i urządzeń
 • Dokumentacja techniczna, Instrukcja obsługi
 • Ocena Ryzyka Technicznego
 • Strefa zagrożenia wybuchem ATEX
 • Dotacje Nowa Perspektywa
 • Ulgi podatkowe: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR
 • BHP I SUR
 • Przemysłu 4.0
 • Ochrona środowiska: Audyty, opinie, raporty, GOZ

 

Prowadzi kursy z dziedzin :

  • Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej
  • Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

Efekty uczenia się

 

Wiedza:

 • Charakteryzuje zasady jakościowe, wydajnościowe procesu technologicznego, wskaźniki KPI
 • Charakteryzuje zasady przygotowywania prezentacji zmian w jakości i dokładności wyrobów metodami wskaźnikowymi
 • Operuje wiedzą o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania obligatoryjnych wymagań w związku
  ze zmianami w jakości i dokładności przy zakupie maszyn i urządzeń, opracowaniu procesu produkcyjnego w oparciu o wytyczne
  KPI
 • Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii pozwalającą na zarządzanie emocjami przy dywersyfikacji stereotypów (nieobowiązującej
  praktyki inżynierskiej) leżących u podstaw nieobowiązujących już standardów dokumentacji
 • Charakteryzuje zasady formułowania poprawnych tez dotyczących obowiązujących zasad, jakości, kompletowania
  dokumentacji: technicznej/ instrukcji obsługi, ryzyka technicznego, ryzyka na stanowisku pracy, karty technologicznej, karty
  produkcyjnej
 • Komunikuje się w sposób pewny i zdecydowany
 • wdraża kluczowe wskaźniki efektywności
 • dobiera parametry do oceny oraz umiejętnie wyselekcjonowuje dane niezbędne do rozliczenia celów
  buduje, wdraża i stosuje system KPI
 • kontroluje i w razie potrzeby wdraża działania korygujące w realizacji celów indywidualnych i zespołowych
 • planuje działania z wykorzystaniem KPI
 • zarządza, mierzy, monitoruje, raportuje, prowadzi działania koryguje w kierunku doskonalenia i rozwoju produkcji – mapy drogowej
  Przemysłu 4.0,

 

Umiejętności:

 • Organizuje i nadzoruje pracę w zespole w sposób bezpieczny
 • Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania
 • Zapewnia bezpieczeństwo produktu/ wyrobu aby uchronić właścicieli podmiotu przed negatywnymi skutkami prawnymi
 • Stosuje szeroki wachlarz argumentacji realizując proces technologiczny i produkcyjny w opraciu o zmierzone wskaźniki KPI
 • Identyfikuje interesy i potrzeby partnerstwa. Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb swoich oraz przedsiębiorstwa
 • Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności przy organizacji stanowisk pracy, materiałów, technologii, maszyn, testów w
  zespole, aby mieć pewność jak zrozumiał to każdy inny pracownik
 • Prowadzi prawidłową komunikację w trakcie realizacji zadań

 

Kompetencje:

 • Buduje atmosferę godną zaufania
 • Prezentuje szacunek wobec podwładnych
 • Zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw
 • Jasno komunikuje oczekiwania wobec specjalistów
 • Tworzy przyjazną atmosferę w pracy, zachęcając specjalistów do angażowania się w realizację zadania
 • Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup specjalistów i docenia wkład pracy całego zespołu
 • Zachowuje obiektywizm w procesie oceniania
 • Jest asertywny i potrafi uargumentować swoje zdanie
 • Komunikuje wyniki pracy w zespole w sposób klarowny i taktowny

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Test zamknięty – quiz
Kwalifikacje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

 

 

Kurs stacjonarny – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype.

 

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z każdego dnia szkolenia w wersji papierowej.
Test pisemny w wersji papierowej.
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy. Odległość między kursantami zachowana -1,5 m. Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie szkolenia.