Certyfikat DEKRA

Uprawnienia ZDOBYTE!!!
Moje przedsiębiorstwo, którego jestem właścicielem uzyskało certyfikat nadający uprawnienia do świadczenia następujących rodzajów usług dofinansowanych
– usługi szkoleniowej
– usługi doradczej

Firmy z certyfikatem SUS 2.0 w Bazie Usług Rozwojowych PARP, Standard SUS 2.0 został zatwierdzony przez PARP jako spełniający wymagania systemu zapewnienia jakości usług firm szkoleniowo-rozwojowych, które chcą uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wpis do BUR jest jednym z warunków, jakie musi spełnić firma, która chce oferować swoim klientom szkolenia lub usługi doradcze dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Baza Usług Rozwojowych – co to jest?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowy rejestr usług rozwojowych oferowanych jako usługi współfinansowane ze środków publicznych.

Rejestr BUR prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678).

Strona Bazy Usług rozwojowych (BUR): https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Usługi rozwojowe to usługi doradcze lub szkoleniowe, których celem jest: zdobycie, utrzymanie, zwiększenie, lub potwierdzenie wiedzy, umiejętności, bądź kompetencji społecznych, które pozwolą na rozwój i/lub uzyskanie kwalifikacji przez osobę lub organizację, która z tych usług skorzysta.