Robotyzacja i it

Dotacje robocze

Oferuję profesjonalną

pomoc prawną w sprawach o rozwód i separację, jak i o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.
Zakres usług obejmuje w szczególności:

sporządzenie pozwu o rozwód/ wniosku o separację
reprezentację Klienta przed sądem
podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej